Inspiratie

skrepr_duurzaamheifsalliantie_logo_final

Inspirerende verhalen
Laat u inspireren door de korte verhalen van verschillende polderbewoners die enthousiast vertellen over hun initiatieven op het gebied van duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord handelen.

Bewust winkelen
Onze cameraman volgde Anita Mabesoone bij het doen van haar dagelijkse boodschappen. Anita laat zien hoe je als consument je steentje kunt bijdragen door te letten op wat je koopt. Een inspirerend verhaal over wat elke consument direct kan toepassen.

Kolf & Molijn, duurzaam ondernemen
Directeur Fred Moes van het Emmeloorder geveltechniekbedrijf Kolf&Molijn geeft in deze film een impressie hoe je op verschillende manieren duurzaam en maatschappelijk verantwoord kunt ondernemen.

Gemeente NOP
Een duurzame polder is winst voor iedereen. Wethouder Poppe vertelt het belang van een duurzame Noordoostpolder en wat de Gemeente Noordoostpolder onderneemt.

Biologische landbouw
Anton van Vilsteren vertelt in deze film enthousiast over hun aanpak. Samen met een aantal kompanen heeft hij de Stichting Bodembescherming Flevoland opgericht. Van Vilsteren besefte destijds dat de bodem uitgeput zou raken en dat er problemen zouden ontstaan met de kwaliteit van de grond. Dat was voor hem één van de redenen om over te stappen op biologische landbouw.

Restaurant Sonoy en duurzaamheid
Paul van Staveren vertelt in deze film hoe hij als ondernemer en topkok omgaat met zijn producten. Duurzaamheid heeft hij in zijn hele bedrijfsvoering doorgevoerd. Een boeiend verhaal!

Duurzame zorgaanbieder
Hélène Zwaneveld en Marian Uitdewilligen van Zorgroep Oude en Nieuwe Land vertellen in deze film gepassioneerd over hun aanpak van ‘duurzame zorg’.