Cleantechpioniers

CleantechPioniers logo

 

Contact: Cleantechpioniers@pioniersvandetoekomst.nl

 

 

Pioniers van de Toekomst start een nieuwe themagroep Cleantechpioniers omdat schone technologische innovatie een voorwaarde is voor duurzame  ontwikkeling.

Verbinding is kracht
Samen met een zevental innovatieve polderondernemers proberen we door anders te denken over en te kijken naar verspillingen van grondstoffen en productieprocessen een betere technische oplossing te vinden. Tijdens de zomerperiode inventariseren we mogelijke projecten en proberen daaruit een keuze te maken.

 Samen denken  –  samen doen

Inwoners en bedrijven uit Noordoostpolder worden van harte uitgenodigd om mee te denken om tot een goede keuze te komen van een project dat echt bijdraagt aan verduurzaming met een redelijke haalbaarheidverwachting.

Suggesties zijn welkom via info@pioniersvandetoekomst.nl

Pioniers van de Toekomst
De stichting Pioniers van de Toekomst bouwt aan allianties (verbindingen) die het duurzaam handelen in de Noordoostpolder kunnen bevorderen. Bij een duurzame ontwikkeling is er sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Ontwikkelingen die op technologisch economisch, ecologisch politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam. Om het ‘duurzaam denken en handelen’ te bevorderen zijn themagroepen actief die gezamenlijk het jaarprogramma van de Pioniers van de Toekomst invullen. Kijk voor meer informatie op www.pioniersvandetoekomst.nl.