Over ons

De organisatie

‘De Pioniersbrigade’ is de groep vrijwilligers die de beweging draagt. Per thema sluiten andere geïnteresseerde vrijwilligers zich aan.
Vanuit deze bredere basis bouwen we allianties (verbindingen) met allerlei partijen die matchen met onze doelstelling . Deze ontwikkeling is mogelijk, omdat de groep vrijwilligers, op persoonlijke titel, de stichting sponsort in TIJD. En omdat een aantal partijen ons sponsort in GELD, want ook daar kunnen we niet zonder!

Maak kennis met onze SPONSORS

Samenstellingwerkenthemagroepen

Om vanuit de Stichting Pioniers van de Toekomst een duurzame samenleving in de Noordoostpolder te bevorderen zijn de volgende thema’s actief:

Bestuursleden:

img_1034

Henk Tiesinga – voorzitter
Roos Menkveld –  vice voorzitter
Lous Bosselaar – penningmeester
Taco Buissant des Amorie – lid
Susanne Karssens – lid
Ilse Gnodde – adviseur
Lydia Haafkens, secr. ondersteuning

img_1025De Pioniersbrigade

Henk Tiesinga, Roos Menkveld,  Taco Buissant des Amorie, Susanne Karssens, Lous Bosselaar, Ilse Gnodde, Auke van der Hoek, Marcel van der Voort, Fokke Hoekstra,  Anita  van Engelen,  Truus Vlaming, Ilse Gnodde. Niet op de foto staan: Henrike Kathmann, Albert Klein Tijssink, Krispijn van den Dries, Tity Kuiken, Annie van Zwol,  Anna Bilker, Lydia Haafkens, Tineke Alberts,  Peter Prummel, Anton van Vilsteren, Suzanne Blok, Elina Tiesinga en Guido Mangus.

Een stap voorwaarts in communicatie

De Pioniers van de Toekomst bestaat vijf jaar en blijft zich doorontwikkelen. Om het gedachtegoed te blijven uitdragen is professionalisering van de communicatie essentieel.
De interne communicatie wordt gecoördineerd door Lydia Haafkens. Zij is vanaf het begin bij de Pioniers betrokken en gaat daar wat meer tijd aan besteden.
Het webbeheer blijft in handen van Ilse Gnodde. Margé Hof is als externe partij aangetrokken om de externe communicatie te begeleiden.

foto-secretariaat-pvdt

V.l.n.r.: Ilse Gnodde, Margé Hof en Lydia Haafkens.

 

 

 

 

Wat is duurzaam handelen?

Een duurzame samenleving gaat niet alleen over milieu, maar moet breder worden gezien. Bij een duurzame ontwikkeling is er sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische (planet), economische (profit/prosperity) en sociale (people) belangen.

Figuur1

Ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende eco-systemen zijn duurzaam.

Hoe?
Fotoclub Noordoostpolder - Matt VerbaantDe Pioniers zetten een stip aan de horizon, een stip die richting geeft aan ons denken en handelen voor ons en voor alle medebewoners van deze unieke en veelbelovende polder. Het zetten van die stip is niet voldoende; om die stip te bereiken moeten er stappen worden gezet. De Pioniers richten zich zowel op bewustwording als voorlichting omtrent duurzaam handelen, als ook op het faciliteren van en zo nodig participeren in projecten die een duurzame samenleving bevorderen. Hiervoor zijn thema’s actief die gezamenlijk het jaarprogramma van de Pioniers van de Toekomst invullen.