Start Postcoderoosproject in Marknesse

Met groot genoegen nodig ik u uit om een bijzondere bijeenkomst bij te wonen op woensdag 7 september a.s. in gebouw De Sluis, Sluis 1 te Marknesse!

Woensdagavond 7 september starten we ons eerste postcoderoosproject in Noordoostpolder, om precies te zijn in Marknesse. Op een groot dak investeren bewoners gezamenlijk in de plaatsing van zonnepanelen en ontvangen daardoor gedurende 15 jaar de energiebelasting over een evenredig deel van hun privé verbruik terug. Een uitstekende combinatie van financieel voordeel en duurzaamheid!

In de postcoderoos wetgeving is bepaald dat inwoners in het postcodegebied waar de installatie wordt gerealiseerd kunnen deelnemen, maar ook inwoners in alle direct aan dat gebied grenzende postcodes. Dus staat deze regeling ook voor u open als u woont in Kraggenburg, Ens of Luttelgeest.

Tijdens de bijeenkomst vertellen we u alles over dit project en wat het betekent voor u.

Woont u niet in een van de genoemde dorpen? Niet getreurd; het project in Marknesse willen we snel laten volgen door soortgelijke projecten in andere dorpen van Noordoostpolder. Wilt u ons helpen om ook een postcoderoosproject in uw dorp op te zetten? Ook dan is de bijeenkomst in Marknesse een prima startpunt.

Ik hoop u te ontmoeten op woensdag 7 september 2016 in Marknesse (gebouw De Sluis) van 20.00 – 21.30 uur.