Symposium 2017

meld-je-aan
Het jaarlijkse Duurzaamheid Symposium van de Pioniers van de Toekomst wordt dit jaar georganiseerd op maandagmiddag 9 oktober 2017. Het thema voor 2017 is ‘verleden-heden en toekomst van duurzame Noordoostpolder (dynamisch, doortastend, duurzaam).

Het is namelijk 75 jaar geleden (9 september 1942) toen de Noordoostpolder droog viel. Maar liefst 48.000 ha aan vruchtbare grond kwam beschikbaar. Belangrijke grond, want de Nederlandse bevolking heeft behoefte aan voedsel. 75 jaar later bruist Noordoostpolder in alle opzichten. Het gebied is ingericht, bebouwd, bewoond en (be)leefbaar gemaakt.

2017 wordt het jaar van terugblikken en vooruitkijken. Tijdens ons symposium willen wij onze bezoekers vooral inspireren om de komende 25 jaar nog duurzamer te denken, te handelen, te leven, te werken om de mooie Noordoostpolder nog mooier te kunnen doorgeven aan de volgende generaties.

De gekozen locatie van het symposium is de jaar de BANTSILIEK in Bant. Het programma start om 13.30 tot 16.30 uur, ontvangst vanaf 13.00 uur.

Thomas Rau is ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Zijn motto is ‘guided by the future’. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is. Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffen schaarste. Bij zijn woorden voegt hij ook daden; met zijn architectenbureau RAU heeft hij diverse innovaties en nieuwe standaarden opgezet op het gebied van CO2-neutraal, energieneutraal en energiepositief bouwen en recentelijk ook voor de circulaire architectuur.

Thomas Rau benoemt de opgaven van morgen en weet met zijn enthousiasme, energie én humor zijn publiek en opdrachtgevers te overtuigen van de ingrijpende stappen die nodig zijn om de omslag van duurzaamheid naar levensvatbaarheid te maken.

Rau laat zien dat het energieprobleem in wezen oplosbaar is. Hernieuwbare energie genoeg, het is een kwestie van de juiste houding. De in rap tempo toenemende schaarste aan grondstoffen is veel nijpender. Als ondernemer ziet hij hierin geen bedreiging maar een uitdaging. Omdat verspilling van grondstoffen een mondiaal fenomeen is wil hij verder gaan dat het werken op gebouwniveau en is zich gaan richten op het sluiten van grondstoffenkringlopen.

In 2011 richtte hij daarvoor Turntoo op, waarmee hij werkt aan nieuwe business modellen voor de circulaire economie. “Van bezit naar prestatie, geen lampen maar licht, kortom, van eigendom naar eigenslim”. Hij stond aan de wieg van het concept Pay per Lux, waarbij geen lampen meer worden verkocht maar verlichting als dienst wordt  aangeboden. Met een witgoedfabrikant en een woningcorporatie biedt hij de meest energiezuinige wasmachines en koelkasten op prestatiebasis aan sociale huurders aan. Voor de gemeente Brummen realiseerde hij onlangs een uitbreiding van het monumentale gemeentehuis – het eerste gebouw als grondstoffendepot waarin alle gebruikte materialen tijdelijk zijn opgeslagen en over twintig jaar kunnen worden hergebruikt.

Thomas Rau staat op de 4e plaats in de jaarlijkse Duurzame 100 van dagblad Trouw. Hij werd uitgeroepen tot Architect van het Jaar 2013 en ontving van vakblad De Architect de ARC13 Oeuvre Award voor zijn inzet in de afgelopen 20 jaar om duurzame architectuur in de volle breedte te promoten én te realiseren, alsmede voor ‘zijn inspirerende bijdrage aan de maatschappelijke en architectonische agenda.’

Zie ook aflevering Tegenlicht: Einde van bezit

Aanvullend op het verhaal van Thomas Rau hebben burgemeester Aucke van der Werf en dijkgraaf Hetty Klavers hun medewerking toegezegd.