Energie Pioniers


Contact: Energiepioniers@pioniersvandetoekomst.nl
Onder het motto “Energie van de polder voor de polder!” heeft de themagroep Energie Pioniers van de Stichting Pioniers van de Toekomst de mogelijke kansen in kaart gebracht voor de vestiging van een lokaal duurzaam energiebedrijf voor de Noordoostpolder. En die kansen zijn er!

De ruimte in de Noordoostpolder biedt volop mogelijkheden om hernieuwbare energie op te wekken uit verschillende bronnen (zon, wind, biomassa). 

De energiecoöperatie Energie Pioniers Noordoostpolder is een feit . Op maandag 15 december 2014 werd door de Pionier van de toekomst de lokale duurzame energiecoöperatie Energie Pioniers opgericht. Bestuursleden, commissarissen en een grote groep mede-ondertekenaars hebben, onder het toeziend oog van notaris Peter Prummel, hun handtekening gezet onder de oprichtingsakte. Daarmee gaven zij het startschot voor een verdere verduurzaming van de energievoorziening in Noordoostpolder.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Energie Pioniers

Foto Energiepioniers