4 september 2017

Op het terrein van de gemeentewerf in Emmeloord komt volgend jaar een testopstelling met een 50 kW waterstofbromide flowbatterij te staan. Er wordt getest met het op een innovatieve en betaalbare manier grootschalig opslaan van zonne-energie.

Deze proef is een initiatief van een aantal partijen, waarbij de gemeente Noordoostpolder de locatie faciliteert en de Stichting Pioniers van de Toekomst (PvdT) zich richt op de ontwikkeling van mogelijke businessmodellen voor burgers en bedrijven.

 

Kansen voor Noordoostpolder
De gemeente Noordoostpolder kan met het faciliteren en het actief promoten van deze ontwikkeling een grote sprong voorwaarts maken en daarmee een voorbeeldgemeente worden voor de rest van Nederland. Nog afgezien van het directe effect op duurzame energie zet de gemeente zich hierdoor op de kaart als een innovatieve gemeente die ruimte biedt aan duurzame ontwikkelingen. Op iets langere termijn zijn hier zelfs positieve sociale en werkgelegenheidsvoordelen aan te koppelen.

 

Kansen voor burgers en bedrijven
De combinatie van lokale productie en opslag betekent een enorme impuls voor de lokale duurzame energievoorziening. Gebruikers krijgen hierdoor een gevoel van ownership (het is nu echt hun energie die uit het stopcontact komt), wat een grotere betrokkenheid en bewustheid genereert bij energiegebruik en -verbruik. Daardoor komen ook doelstellingen van het nationale energieakkoord weer binnen bereik: zonder aanvullende maatregelen wordt de beoogde energiebesparing in de bebouwde omgeving niet gerealiseerd. Ook op lokaal niveau kan inpassing van deze ontwikkeling een enorme stimulans betekenen in het realiseren van een energieneutrale gemeente. Coöperatie Energiepioniers Noordoostpolder (EPN) werkt daar toepassingen voor uit.

 

Consortium van initiatiefnemers
Het consortium van initiatiefnemers bestaat uit Elestor, Witteveen+Bos, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), ZONenergy en Stichting Pioniers van de Toekomst/Coöperatie Energiepioniers Noordoostpolder. Het project is een vervolg op de succesvolle pilot met de 1 kW waterstofbromide flowbatterij in Deventer.

Overzicht