22 december 2017

De eindejaarsontmoeting van de deelnemers van het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal (NNE) viel vorige week “in de sneeuw” en mocht helaas geen doorgang vinden. Maar het thema van de ontmoeting – energie voor neutraliteit – weerspiegelt de houding van NNE; ze zitten niet bij de pakken neer. Alle deelnemers zijn van harte uitgenodigd voor de Nieuwjaar ontmoeting.

NIEUWJAAR ONTMOETINGEnergie voor neutraliteit!

Datum:                maandag  15 januari

Tijd:                     17.00  - 20.00 uur

Plaats:                 Rabobank, Emmeloord

 

In de ontmoeting worden de vijf themagroepen in het zonnetje gezet en zullen Jetze Kempenaar en Thijs de la Court ingaan op de lokale kansen en ontwikkelingen nationaal en regionaal. Het tweede deel van de ontmoeting staat in het teken van ontmoeten onder het genot van eten en drinken.

Deelnemers van NNE hebben inmiddels een mail ontvangen met daarin de uitnodiging voor de Nieuwjaar ontmoeting.

 

NNE 

Zomer 2017 was er het momentum. Een groot aantal organisaties, inwoners en bedrijven kwamen in beweging en richtten zich actief op een energie neutrale toekomst. Het samenwerkingsverband Tegengas, gemeente Noordoostpolder en de St. Pioniers van de Toekomst gebruikten dat momentum om een gebieds-brede beweging te initiëren.  Op 6 juli hadden we een geweldige startbijeenkomst samen met de nationale  energiecommissaris Ruud Koornstra. Het NNE was een feit en heeft twee kerndoelstellingen:

  • Een energie neutrale samenleving op weg naar een fossiel vrij Noordelijk Flevoland.
  • Het benutten van de economische kansen in dit veranderingsproces en projecten die als leidraad hebben Van-Door-Voor de polder.

Inmiddels zijn er 16 partijen die ons initiatief van dit gebiedsproces ondersteunen en  onderschrijven. Zij allen verdienen veel dank voor de spontane inzet die dit half jaar is getoond. In het nieuwe jaar gaan we “vol gas” door. Alle themagroepen zijn, weliswaar via verschillende routes, nu op gang. We hopen in het 1e kwartaal van 2018 de eerste pilotprojecten klaar te hebben om op te starten. Want het denken staat in het teken van het doen!

 

De netwerkbijeenkomsten zijn gericht op verbinding en kennisvergaring. We hebben al geleerd dat we die het beste flexibel in kunnen vullen. Immers structure follows strategy. 

 

Overzicht