11 maart 2020

Rabobank Noordoostpolder-Urk heeft het bestaande sponsorcontract met stichting Pioniers van de Toekomst omgezet naar dat van maatschappelijke partner.

Met op de achtergrond de aanleg van het Voedselbos Emmeloord, geven Corine Flipse, directielid Rabobank Noordoostpolder-Urk en Lous Bosselaar, bestuurslid van de Pioniers van de Toekomst, elkaar de hand. Zojuist hebben ze de eerste overeenkomst ‘maatschappelijke partner van de Pioniers van de Toekomst’ ondertekend, een verbintenis die verder gaat dan ondersteuning in geld alleen.

 

“Waar de Pioniers mee bezig zijn kun je bijna één-op-één op de thema’s van onze coöperatieve pijler leggen. Thema’s zoals Duurzaam Wonen, Duurzamere Voeding en de Energietransitie zijn thema’s waar wij ons als Rabobanken gezamenlijk ook op focussen”, licht Flipse toe. “Die maatschappelijke betrokkenheid vertalen we lokaal in bijvoorbeeld sponsorcontracten en activiteiten. We vinden dat datgene wat we ondersteunen één van de thema’s van onze maatschappelijke pijler moet raken, want daarmee versterk je elkaar.”

 

De missie ‘growing a better world together’ van Rabobank sluit aan bij de doelstelling van de Pioniers van de Toekomst. De Pioniers richten zich op bewustwording wat betreft duurzaam handelen en faciliteren duurzame projecten - zoals het Voedselbos - of participeren daar zonodig in. “Dat is voor ons dus dé partij om mee in gesprek te gaan”, zegt Flipse, “Het samen optrekken past ook bij de visie van de Pioniers”.

 

Bosselaar vult aan: “Het mooie van het maatschappelijke partnerschap is dat je elkaar gaandeweg vindt. Uiteraard met wederzijds respect voor elkaars onafhankelijke posities”. Het bestuur van de Pioniers van de Toekomst hoopt dat meer partijen zich op deze manier aan de stichting willen verbinden. “Zodat we samen op kunnen trekken en elkaar kunnen versterken wat betreft het verduurzamen van de samenleving.”

Overzicht