31 maart 2018

De gemeenteraad heeft woensdagavond de strategische raadsagenda aangenomen. Hierin wordt onder meer prioriteit gegeven aan het thema ‘overgang naar duurzame energie’.

Voorafgaande aan de raadsvergadering waarin de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd, heeft het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal een manifest aangeboden aan Marian Uitdewilligen, initiatiefnemer van de collegevorming. In het manifest staan zeven actiepunten. Het Netwerk gaat onder andere voor het opwekken van hernieuwbare energie; zoveel mogelijk van, door en voor de polder; het besparen van energie en; gedragsverandering ten aanzien van energieverbruik. Deze punten zijn uitgewerkt in zeventien ideeën en projecten. De komende tijd gaat het Netwerk deze verder uitwerken en waar mogelijk al realiseren. Daartoe is de vraag aan raadsleden en wethouders om: steun in de vorm van middelen, visie, regelgeving en beleid; lef om door te pakken en koploper te blijven en; vertrouwen in de kracht van de betrokken inwoners en ondernemers.

 

Dammie Hulsenbosch en Karien Hoff boden namens het Netwerk het manifest aan. “Ik heb gezien dat het per e-mail naar alle raadsleden is gegaan”, liet Uitdewilligen weten. “Als het vanavond zo aangenomen wordt, dan komt het op de raadsagenda te staan. Dat betekent dat niet het college erover gaat, maar de raad. De hele raad gaat dan nadenken over Noordoostpolder energieneutraal.”

 

Over het thema ‘overgang naar duurzame energie’ staat in de stategische raadsagenda vermeld: “Het is een urgent onderwerp, daarom wordt het reeds in 2018 opgepakt.’’ Bij de vaststelling van de agenda werd door Toon van Steen (PU) nadrukkelijk opgemerkt dat het burgerpanel een belangrijk aandeel heeft gehad in het aanwijzen van de prioriteiten.

Overzicht