16 april 2018

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder willen een structurele subsidie van 60.000 euro per jaar verstrekken aan het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal.

Bron: noordoostpolder.nieuws.nl 

Foto: mhpublicaties.nl

tekst: Margé Hof

 

Hiertoe is besloten in de vergadering van 10 april 2018. Vanuit het duurzaamheidsprogramma 2018 wordt alvast een budget van 20.000 euro vrijgemaakt.

 

De gemeente is zelf een van de deelnemende partijen in het netwerk, dat tot doel heeft de energietransitie in Noordoostpolder te stimuleren. Om het belang van de gemeente in de energietransitie te vertalen heeft het college tevens besloten een onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen.

 

Zie ook: 

Overgang duurzame energie op raadsagenda

‘2030 energieneutraal, het kán als je het wilt’

 

Overzicht