28 mei 2018

Stichting Urgenda vindt dat de Staat meer moet doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. In juni 2015 besliste de rechter in het voordeel van Urgenda. In deze zaak loopt hoger beroep.

Op 24 juni 2015 besliste de rechtbank Den Haag dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. Deze uitspraak werd gedaan in een bodemprocedure van de stichting Urgenda tegen de Staat, de zogenoemde klimaatzaak.

Tegen deze uitspraak is hoger beroep aangetekend. Op maandag 28 mei is de pleidooizitting in deze zaak. Het hoger beroep wordt behandeld door het gerechtshof Den Haag.

 

De pleidooizitting is HIER live te volgen.

Overzicht