9 september 2018

Vervanging rol voorzitter Bestuur PvdT

Henk Tiesinga is per 10 oktober waarnemend burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. De 69-jarige Tiesinga woont in Bant en is lid van het CDA.

Commissaris van de Koning Leen Verbeek heeft na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Noordoostpolder besloten om Tiesinga te benoemen tot waarnemend burgemeester. Woensdagnochtend heeft Henk Tiesinga hiervoor de eed afgelegd ten overstaan van de commissaris. De waarneming duurt tot het moment dat er in Noordoostpolder een nieuwe kroonbenoemde burgemeester aantreedt. Dit zal naar verwachting eind 2018 het geval zijn.

De huidige burgemeester, Aucke van der Werff, legt in oktober zijn ambtsketen neer.

 

Vervanging rol voorzitter PvdT

Zoals gebruikelijk tijdens een periode van waarneming zal Tiesinga geen belangenbehartiging of representatieve activiteiten vanuit zijn nevenfuncties uitoefenen.

De externe rol van voorzitter Pioniers van de Toekomst wordt met ingang van 10 oktober 2018 vervult door  Taco Buissant des Amories, bestuurslid en plv. voorzitter bestuur Pioniers van de Toekomst.

© tekst is gedeeltelijk overgenomen uit het persbericht uit de Noordoostpolder
Overzicht