11 oktober 2019

Slapend, met één oog open. Dat geldt voor het samenwerkingsverband Tegengas. Vanwege het bereikte succes ontving Tegengas donderdagavond de Duurzaamheidsbokaal van Noordoostpolder.

Stichting Pioniers van de Toekomst zet ieder jaar rond Duurzaamheidsdag een persoon, organisatie, instelling of onderneming in de spotlights die bewezen heeft zich in te zetten voor het welzijn van ons milieu. De keuze viel dit jaar op het samenwerkingsverband Tegengas Noordoostpolder. De Duurzaamheidsbokaal wordt standaard uitgereikt na het duurzaamheidssymposium, dat dit jaar gehouden werd bij Enercon in Emmeloord.

 

“Verrassend”, zo reageerde de naar voren geroepen secretaris Engelbert Nikkels oprecht. Want sinds de dreiging van het speuren naar schaliegas in de bodem van Noordoostpolder van de baan is, leidt het samenwerkingsverband een slapend bestaan. “We houden de ontwikkelingen uiteraard in de gaten, maar schaliegas is momenteel geen item meer. Het is wel bijzonder dat wij daar als samenwerkingsverband van burgerinitiatieven en het bedrijfsleven aan mochten bijdragen.” Avondvoorzitter Jetze Kempenaar merkte op dat de toekenning van de wisselbokaal in dit geval gezien kan worden als een oeuvreprijs, in plaats van een aanmoedigingsprijs: “Het is ook wel eens mooi om die prijs toe te kennen aan iets dat succesvol is afgerond”.

 

De deelnemende partijen aan Tegengas blijven sowieso actief op het gebied van duurzaamheid. Het samenwerkingsverband Tegengas is een van de partners van het Netwerk Energieneutraal Noordoostpolder. “We zijn niet alleen maar tegen schaliegas”, zei Nikkels, “we zijn vóór duurzame ontwikkelingen”. Wethouder Anjo Simonse, die de bokaal uitreikte, sprak dan ook de wens uit dat de betrokkenen hun opgedane kennis en ervaring daar blijven inzetten.

Overzicht