2 september 2017

Noordoostpolder is zowel koploper op het gebied van wind- als zonne-energie. Dat zei wethouder Andries Poppe bij de opening van het eerste postcoderoosproject.

,,Onze eersteling heeft letterlijk het licht gezien. Wij zijn trots op u!’’, zei Albert Klein Tijssink, voorzitter van de coöperatie Energie Pioniers Noordoostpolder (EPN), donderdagavond 20 april tegen de deelnemers aan het eerste postcoderoosproject in Marknesse.

 

Het project is een initiatief van werkgroep Marknesse Duurzaam in samenwerking met de EPN. Twaalf huishoudens uit het dorp hebben geïnvesteerd in een project van 150 zonnepanelen, waarvoor door bouwbedrijf Verwer ruimte beschikbaar is gesteld op een dak van het bedrijf. SolarNu uit Emmeloord heeft de panelen geleverd en geïnstalleerd. Het beheer en de exploitatie zijn in handen van de EPN.

 

Postcoderoosregeling
Een postcoderoosregeling is een wettelijke regeling. De postcoderoos is het postcodegebied van het zonneveld en daaraan grenzend gebied. Deelnemers moeten in het postcoderoosgebied wonen en zich verenigen in een energiecoöperatie. Zij profiteren bovenop de verkoopprijs van de stroom, vijftien jaar lang van teruggave van energiebelasting.

 

De regeling past helemaal binnen de doelstellingen van de EPN, die een schonere, groene en duurzame wereld voorstaat. ,,Er zijn nog niet zoveel postcoderoosprojecten in Nederland’’, zei Klein Tijssink. ,,We hopen dat dit eerste project in Marknesse de aanzet mag zijn om tenminste in iedere wijk en ieder dorp van Noordoostpolder een postcoderoosproject te realiseren. De EPN staat klaar om bewoners te motiveren, adviseren en begeleiden.’’

 

Marknesse Duurzaam
Aan de realisatie van het eerste project ging wel een ‘olifantendracht’ vooraf. Hubèr Buijsman – Marknessenaar en lid werkgroep Marknesse Duurzaam en EPN – heeft er bijna twee jaar ‘aan getrokken’. ,,Er zat onder meer veel papierwerk aan vast, maar de laatste drie maanden verliep het voorspoedig, ook door jullie feedback’’, zei hij tegen de deelnemers aan het project.

Marknesse Duurzaam stimuleert al sinds 2012 aanschaf van zonnepanelen door bedrijven en particulieren. ,,Inmiddels heeft iedereen die het wil, ze wel op het dak liggen’’, vervolgde Buijsman, ,,maar er is een grote groep die meer wil. Daarnaast zijn er mensen die een woning huren óf mensen die geen panelen op het dak van hun eigen huis willen, maar wel mee willen doen in een gezamenlijk project.’’ Voor hen is een postcoderoosproject een welkom alternatief. Volgende projecten kunnen profiteren van de kennis die is opgedaan bij de voorbereiding van het eerste project in Marknesse.

 

Noordoostpolder in 2030 energieneutraal
Volgens wethouder Poppe staan er nog diverse zonne-energieprojecten in Noordoostpolder op stapel. ,,Zoals het nu lijkt doen er zoveel bedrijven uit Noordoostpolder aan mee, dat we tussen de 35.000 en 50.000 m2 zonnepanelen gaan realiseren.’’ Ook is er sprake van een project van honderd hectare zonnepanelen bij de windmolens tussen Urk en Lemmer.

 

,,Als gemeente zijn we echter net zo trots op kleinere projecten zoals deze. Ieder project draagt bij aan onze duurzame ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat je je fossiel gebruik compenseert met evenveel duurzaam opgewekt vermogen. Dat gaan we in mijn beleving makkelijk halen.’’

De wethouder is positief gestemd vanwege de beweging vanuit de samenleving. ,,Tijdens de vaststelling van het duurzaamheidsplan in de gemeenteraad, vonden sommigen de ambitie te hoog gegrepen. Ik heb gezegd dat de 60.000 euro die de gemeente er jaarlijks voor uit trekt, eigenlijk niets is. Het zijn de inwoners die het doen. De gemeente faciliteert alleen en en denkt mee.’’

Groene energie opslaan

Aan de doelstellingen energie besparen en duurzaam opwekken, voegt de wethouder graag een derde toe. ,,Als we zo vooroplopen, laten we dan ook inzetten op bufferen.’’

 

Overzicht