Symposium

 

                                                                                                Heeft u een vraag over dit thema?

Waarom:
Duurzaam gedrag ontstaat als we ons bewust worden van het feit dat ons dagelijks handelen invloed heeft op anderen en onze omgeving. Hoe minimaliseren we negatieve effecten van onze levenswijze. Effecten die vandaag ontstaan, maar die vaak ver strekken in ruimte en tijd. De symposiumgroep wil dat bewustzijn bevorderen.

Hoe:
Jaarlijks wordt op 10 oktober aandacht gevraagd voor duurzaamheid. Rond deze landelijke Dag van de Duurzaamheid organiseert de symposiumgroep een symposium met aandacht voor duurzaamheid met als doel niet te blijven praten maar tot actie te komen; van denken naar doen!

Wat:
De inhoud, vorm en plaats van het symposium wisselt. Soms is het een congres, lezing, meet-up of workshop. Bij de organisatie worden altijd andere maatschappelijke organisaties en externe inleiders betrokken om zo de impact te vergroten. Tijdens het symposium wordt de jaarlijkse Pioniers Award uitgereikt aan een opvallende duurzaamheidsprestatie in ons gebied.

Wie vormen de symposiumgroep:
Roos Menkveld; Tity Kuiken; Ilse Gnodde; Taco Buissant des Amorie; Henk Ferbeek en Jan Steffens 

Symposium 2018 “WaterStof tot nadenken“ 

Eerdere symposia:

Symposium Circulaire economie met Thomas Rau 2017
Symposium “Advocaat van de Aarde” met Kees Brouwer 2016
Symposium “Licht op Duurzaamheid” 10 oktober 2015
Najaarsevenement 2014 “Voedsel en gezondheid, het houdt ons allemaal bezig” i.s.m. 15 jarig bestaan van MOK
Najaarsevenement 2013 “Duurzaamheid” met André Kuipers
Najaarsevenement 2012 

Top <h4>pioniersvandetoekomst.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/themas">Thema's</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/voedselpioniers">Voedselpioniers </a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/voedselbos">Voedselbos</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/energiepioniers">Energiepioniers</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/cleantechpioniers">Cleantechpioniers</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/evenementen">Evenementen</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/fairtrade">Fairtrade</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/fairtradekaart">Fairtradekaart</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/symposium">Symposium</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/proeverij-op-locatie">Proeverij op locatie</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/duurzaamheidsmarkt-2014">Duurzaamheidsmarkt 2014</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/over-ons">Over ons</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/organisatie">Organisatie</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/doelstelling">Doelstelling</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/mensen">Mensen</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/sponsors">Sponsors</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/partners">Partners</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/berichten">Berichten</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/inspiratie">Inspiratie</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/pioniersbulletin">Pioniersbulletin</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/nieuwsbrieven">Nieuwsbrieven</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/contactgegevens">Contactgegevens</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/contactformulier">Contactformulier</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/ideeenformulier">Ideeënformulier</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/nieuwsbrief-aanmelden">Nieuwsbrief aanmelden</a></li> <li><a href="https://www.pioniersvandetoekomst.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>